Po co jest dofinansowanie do szkoleń pracowników?

Pracodawcy coraz częściej decydują się na wysyłanie swoich pracowników na różnego rodzaju szkolenia czy kursy. To bardzo ważne, jeśli chcą, aby Ci pracownicy osiągali jeszcze lepsze wyniki w pracy oraz osiągali sukcesy. Również sami Zarządzający Firmą decydują się na różne szkolenia. To bardzo dobrze. Człowiek powinien się dodatkowo kształcić i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Tylko w takim sposób jesteśmy w stanie osiągać sukcesy, które sobie założyliśmy. Warto dodać, iż jeśli Firma decyduje się wysłać pracownika na szkolenie ma dwie opcje. Może albo z własnej kieszeni zapłacić, albo postarać się do dofinansowanie do tych szkoleń. Ta druga opcja jest bardzo korzystna, więc jeśli oferują to warto z niej skorzystać. Jednak trzeba zapoznać się z tym, na jakie dokładnie kursy można uzyskać dofinansowanie, bo na pewno nie na wszystkie. Wszystko o dofinansowaniu będzie można dowiedzieć się z niniejszego artykułu.

Po co je dofinansowanie do szkoleń pracowników?

Dofinansowania są przyznawane po to, aby ludzie chętniej korzystali ze szkoleń do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Warto wspomnieć, iż takie dofinansowania są przyznawane w ramach Europejskiego Funduszu Szkoleniowego (EFS). Co to jest? To nic innego jak program dofinansowań, który istnieje w ramach Regionalnych Programów. Często zdarza się tak, że każde województwo ma inne programy. Dlatego też w Urzędzie pracy ze swojego regionu warto dowiedzieć się czegoś więcej o nich. No i oczywiście ile można dostać dofinansowania i w jakich latach. Nie każdy wie, ale środki, które przeznaczone są na szkolenia w ramach funduszy EFS są przede wszystkim wykorzystywane na poziomie krajowym i regionalnym. Nie światowym.

Kto rozlicza środki?

Otóż w ramach poszczególnych regionów funkcjonują tzw. Operatorzy. To oni zajmują się przede wszystkim dystrybucją i rozliczeniem środków. Środki pochodzą z Unii Europejskiej. Zazwyczaj określone jest ile Unia przeznacza pieniędzy na kształcenie w poszczególnych województwach. Kwoty mogą się różnić od siebie. Ponadto taki program dofinansowań do szkoleń obejmuje głównie oferty szkoleń, kursów, doradztwa i innych działań rozwojowych.
Na pewno bardzo dużo Przedsiębiorców zastanawia się kto może korzystać z tego typu pomocy. Otóż najczęściej mogą z niego korzystać firmy z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nawet firmy, które są jednoosobowe, osoby samozatrudnione i freelancerzy. To właśnie dla nich przeznaczona jest największa pula środków. Ponadto z dofinansowania mogą korzystać zarówno właściciele Firm, jak i pracownicy, którzy są zatrudnieni w tej organizacji. Inne są programy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a inne dla tych co mają umowę zlecenie czy o dzieło. Teraz warto zaznaczyć na co Pracodawca może przeznaczyć przyznane środki. Otóż przede wszystkim na: szkolenia stacjonarne i wyjazdowe (otwarte i zamknięte), szkolenia e-learningowe, kursy zawodowe, studia podyplomowe. Jak wcześniej było wspomniane pula środków zależy od regionu i rodzaju programu. Jednak nie tylko. Na pewno innym, równie ważnym czynnikiem jest określenie priorytetu dla jakich konkretnie osób ma być to przeznaczone. Mowa tutaj o osobach 50 plus, kobiety, osoby z niskim wykształceniem.

Jak można starać się o dofinansowania?

Otóż aby uzyskać dostępne środki na szkolenia przeznaczone dla Pracodawcy lub pracowników powinno się przede wszystkim poszukać różnych możliwości w ramach regionu, z jakiej pochodzi Firma. Ponadto informacje na temat dostępnych środków można znaleźć zarówno w Internecie, w Urzędach Pracy lub u Operatorów, czyli instytucji powołanych m.in. do tego celu.

Jeśli ktoś chce się starać o tego typu dodatkowe pieniądze to naprawdę warto. Jednak zanim się do tego ktoś zabierze warto poczytać na ich temat.