Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym EduSam.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu); - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; h) zawartej w drodze aukcji publicznej . 5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu EduSam.pl produktu w stanie niewykraczającym (nienaruszonym) poza konieczny do stwierdzenia charakteru  produktu, a także jego cech i funkcjonowania. EduSam.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 7. Bezpośredni koszt zwrotu (odesłania) produktu w wyniku odstąpienia od umowy kupna drogą internetową, ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. EduSam.pl nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez EduSam.pl w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”. 8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić  EduSam.pl produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

9. Firma EduSam.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem

i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami!

§ 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy. 1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi produktu (ostatniego z zamówionych produktów) zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym EduSam.pl, nie może on zwrócić produktu 2. EduSam.pl umożliwia zwrot towaru po terminie tylko na zasadach wykorzystania kwoty za zakupiony produkt przez Klienta do innej transakcji. Kwota jest zapisywana w saldzie Klienta, do wykorzystania w sklepie.  Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki: a) Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi; b) Nie nosi śladów użytkowania; c) Jest w nienaruszonym opakowaniu; d) Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana. 3. Zwrotowi określonemu w niniejszym § 11 nie podlegają – ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe ,monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna. 4. EduSam.pl może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

§ 12 Zwrot należności Klientom 1. EduSam.pl dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10; b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów; c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego. 2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) EduSam.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 EduSam.pl dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów: przelewem z rachunku bankowego, o ile Klient wskaże EduSam.pl numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany. 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie EduSam.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel