Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Szkolenia stały się nieodłącznym elementem w Firmach. To dzięki nim Organizacje osiągają zyski. Wszystko dzięki temu, iż pracownicy tam pracujący korzystają z możliwości dokształcania się poprzez branie udziału w szkoleniach. Jednak szkolenia muszą być zgodne z obowiązkami jakie wykonujemy w pracy. Inaczej ani Firma, ani my nie odniesiemy sukcesu. Chyba, że naszym celem jest nic innego jak przekwalifikowanie się na inne stanowisko pracy. Nie każdy wie, że istnieje coś takiego jak dofinansowanie do szkoleń. Warto o tym wspomnieć, ponieważ jeszcze nie wszyscy z takiej możliwości korzystają. A przecież po to zostało to stworzone. To są plusy należenia do Unii Europejskiej. Z czego można starać się o pieniądze? Otóż na pewno z Funduszy Europejskich, Akademii Menadżera MŚP, Krajowych Funduszy Szkoleniowych. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Zacznijmy od pierwszej grupy czyli od Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Warto dodać, iż jest on finansowany przede wszystkim ze środków Funduszu Pracy. Nie każdy wie, ale celem KFS jest nic innego jak dofinansowanie szkoleń przeznaczonych zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Wszystko w taki sposób, aby mogli oni dostosowywać swoje kompetencje oraz umiejętności do zmieniających się dość często wymagań rynku pracy. Należy dodać, iż Krajowy Fundusz Szkoleniowy udziela wsparcia firmom tylko i wyłącznie na zasadzie jaką jest pomoc de minimis.

Czym jest ta pomoc?

To nic innego jak bezzwrotne wsparcie, które przeznaczone jest dla przedsiębiorstw. Wsparcia udziela oczywiście państwo. Ile można dostać pieniędzy? Otóż pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania, a 20% musi Firma dołożyć sama. To w sumie niewiele. Jeśli jednak organizacja zatrudnia do 10 osób to jest szansa uzyskać aż 100 procent dofinansowy. Ponadto pieniądze są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone są przede wszystkim na szkolenia i egzaminy, których celem jest podnoszenie kompetencji pracowników.
Jeśli chodzi o środki z Akademii Menadżera MŚP to warto dodać, iż jest to dość świeży, nowy projekt, który wspiera przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale tylko jeśli chodzi o obszar zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Wypłacane są w ramach środków EFS. Tutaj także Istnieje możliwość, aby uzyskać do 80% dofinansowania. Nie każdy zapewne wie, ale program ten obejmuje co najważniejsze, wszystkie województwa. Jednak, aby można było z tego korzystać trzeba być posiadaczem tzw. diagnozy potrzeb.
Kolejnym, równie ważnym sposobem na uzyskanie dofinansowania jest oczywiście Europejski Fundusz Szkoleniowy. Warto dodać, iż program ten jest finansowany w ramach tak zwanych Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki na szkolenia z tego programu są oczywiście wykorzystywane na poziomie krajowym i regionalnym. Ponadto pieniądze z tego Funduszu mogą pójść między innymi na: szkolenia, kursy, doradztwa i inne działania rozwojowe

Ponadto, aby uzyskać dofinansowania na szkolenia trzeba poczytać w internecie gdzie należy się udać w tym temacie. Może warto nawet skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy. Tam na pewno udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Trzeba wypełnić odpowiednie wnioski i dostarczyć do instytucji, która się tym zajmuje. Z dofinansowań mogą korzystać zarówno Pracodawcy jak i pracownicy, którzy pracują w tej samej Firmie. Z KFS jeden pracownik jest w stanie dostać dofinansowanie nawet na kwotę 14 tysięcy złotych. To bardzo dużo i nie każde Organizacje byłoby na to stać. Dlatego jeśli tylko można starać się o dofinansowanie to warto o nie zabiegać. Dzięki temu, że pracownik się wyszkoli by będziemy mieli dobrego i efektywnego pracownika, a pracownik zyska nową wiedzę i umiejętności.